Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървена носеща конструкция

Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървена носеща конструкция
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървена носеща конструкция
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървена носеща конструкция
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървена носеща конструкция
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървена носеща конструкция
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървена носеща конструкция
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървена носеща конструкция
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървена носеща конструкция
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървена носеща конструкция
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървена носеща конструкция
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървена носеща конструкция
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървена носеща конструкция