Проектиране

 

АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ

 • Архитектурно проектиране и дизайн
 • Кунсултации за възможностите за реализиране на инвестиционни проекти в конкретен имот
 • Проучвателни дейности
 • Изготвяне на цялостни архитектурни проекти (инвестиционни проекти) съгласно ЗУТ
 • Изготвяне на Подробни устройствени планове (ПУП)
 • Съгласувателни дейности с държавни и общински институции, както и с доставчици на комунални услуги
 • Архитектурно заснемане на сгради и помещения
 • Изготвяне на проекти за промяна на предназначението
 • Изготвяне на евакуационни схеми

ЧЕРТОЖНИ ДЕЙНОСТИ

 • изчертаване на архитектурни проекти от различни подложки
 • изчертаване на технически схеми
 • изчертаване на Подробни устройствени планове
 • изчертаване на архитектурни заснемания и др.

ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН

 • изготвяне на интериорни проекти
 • изготвяне на интериорни схеми
 • изготвяне на презентационни брошури за продажба на недвижими имоти

3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ

 • 3D визуализации на архитектурни проекти
 • 3D визуализации на интериорни проекти