Услуги

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ:

  • Посредничество при издаване на скици и схеми на самостоятелни обекти
  • Посредничество и изготвяне на документи при делби на имоти и сгради
  • Посредничество и съдействие при имотни спорове и административни проблеми, свързани с недвижимо имущество
  • Консултации при огледи и покупка на недвижима собственост
  • Удостоверение за вещни тежести
  • Подготовка на документи за покупко-продажба на движима и недвижима собственост
  • Изготвяне на нотариални актове
  • Изготвяне на договори за покупко-продажба, делба на имоти, разпределение правото на ползване на неподеляеми имоти